(1)
МАНЗЮК, Е. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ДОВІРЧИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ ДОВІРИ ЗА ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНИМ ПІДХОДОМ. CSIT 2022, 83-88.