(1)
ХОРОШКО, В.; БРАЙЛОВСЬКИЙ, М.; КАПУСТЯН, М. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ПРАВИЛЬНОСТІ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ У ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. CSIT 2023, 81-86.