МАНЗЮК, Е. (2022). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ДОВІРЧИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ ДОВІРИ ЗА ЛЮДИНОЦЕНТРОВАНИМ ПІДХОДОМ. Computer Systems and Information Technologies, (1), 83–88. https://doi.org/10.31891/CSIT-2022-1-11