[1]
В. ХОРОШКО, М. БРАЙЛОВСЬКИЙ, і М. КАПУСТЯН, «БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ПРАВИЛЬНОСТІ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ У ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ», CSIT, вип. 4, с. 81–86, Груд 2023.