Щодо необхідності удосконалення методу кластеризації маршрутів суден, як процедурного модуля автоматизованої системи обробки даних в системі висвітлення надводної обстановки

Автор(и)

  • БОРОВИК О.В. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • БОРОВИК Д.О. Хмельницький національний університет
  • КОСТЕЛЬНА Т. В. Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31891/CSIT-2020-2-6

Ключові слова:

система висвітлення надводної обстановки, процедурний модуль, автоматизована система обробки даних, метод, кластеризація, маршрут

Анотація

Стаття присвячена аналізу існуючого методу кластеризації маршрутів суден в межах виключної морської (економічної) зони з позиції обгрунтування можливості його застосування або визначення шляхів його удосконалення для використання в системі висвітлення надводної обстановки в інтересах забезпечення національної безпеки на державному кордоні. У результаті проведеного дослідження встановлено, що існуючий метод кластеризації маршрутів суден не може у явному вигляді бути застосовним для використання в системі висвітлення надводної обстановки як процедурний модуль
автоматизованої системи обробки даних, який би забезпечував достатній рівень достовірності виявлення ознак порушення прикордонного законодавства в межах виключної морської (економічної) зони. Також встановлено, що удосконалення методу кластеризації маршрутів суден має стосуватися наступних питань: визначення таких видів апроксимації для формування неперервних маршрутів руху окремих суден, які б забезпечували достатній рівень достовірності результатів на заданих експериментальних наборах даних, що характеризують координати дискретних точок місця знаходження суден в окремі моменти часу; обгрунтування вибору такої кількості експериментальних точок місць знаходження суден і безпосередньо комбінації точок, які б забезпечили достатній рівень достовірності висновків, що формуються; дослідження різних метрик для встановлення подібності довільних маршрутів руху суден з позиції забезпечення однозначності висновків; адаптації запропонованого інструментарію на граничні початкові умови досліджуваної задачі; адаптації методу для випадку довільної складності маршруту руху суден; формування такого
методу побудови еталонного маршруту у межах шуканого кластеру, який би забезпечував відтворення маршруту у вигляді неперервної траєкторії.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-28