Редакційний штат

Говорущенко Т.О., головний редактор

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0002-7942-1857, ID Scopus: 54420153900,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420153900)

 

Савенко О.С., заступник головного редактора

д. т. н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0002-4104-745X, ID Scopus: 54421023400,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54421023400)

 

Лисенко С.М., відповідальний секретар

д. т. н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0001-7243-8747, ID Scopus: 54420643500,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420643500)

 

Abdel-Badeeh M. Salem

Professor of Computer Science, Founder & Head of Artificial Intelligence and Knowledge Engineering Research Labs, Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt, ORCID: 0000-0003-0268-6539

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36762342200

 

Бармак О. В.

д. т. н., професор, професор кафедри комп`ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0003-0739-9678, ID Scopus: 6505718015,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505718015)

 

Пітер Попов (Peter Popov)

PhD, Reader of Department of Computer Science, Associate Dean (International) of City University of London, London, Great Britain, ORCID 0000-0002-3434-5272, ID Scopus: 7102331155,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102331155)

 

Пьотр Гай (Piotr Gaj)

Dr hab inż, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, ORCID 0000-0002-2291-7341, ID Scopus: 26767671500,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26767671500)

 

Анатолій Горбенко (Anatolii Gorbenko)

DrSc, Professor, Reader of School Of Built Environment, Engineering And Computing, Leeds Beckett University, Leeds, Great Britain, ORCID 0000-0001-6757-1797, ID Scopus: 22034015200,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22034015200)

 

Анджей Котира (Andrzej Kotyra)

Dr hab inż, Professor, Chair of Electronics and Information Technology, Lublin University of Technology, Lublin, Poland, Web of Science ResearcherID B-4183-2013, ID Scopus: 6602378430,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602378430)

 

Анджей Квецен (Andrzej Kwiecień)

Dr hab inż, Professor, Head of Department of Distributed Systems and Informatic Devices, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, ORCID 0000-0003-1447-3303, ID Scopus: 36614245500,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36614245500)

 

Джордж Марковський (George Markowsky)

PhD in Mathematics, Professor of Computer Science, Professor of the Department of Computer Science, Missouri University of Science and Technology, Missouri, USA, ID Scopus: 6701501314,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701501314)

 

Сергій Бабічев (Sergii Babichev)

DrSc, Professor, Professor of Informatics Department, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic, ORCID 0000-0001-6797-1467, ID Scopus: 57189091127,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189091127)

 

Крак Ю.В.

д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України (відділення інформатики), завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Т. Шевченка, м. Київ, Україна, ORCID 0000-0002-8043-0785, ID Scopus: 6602577533,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602577533)

 

Яцків В.В.

д. т. н., доцент, завідувач кафедри кібербезпеки Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна, ORCID 0000-0001-9778-6625, ID Scopus: 27468042400,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=27468042400)

 

Пастух О.А.

д. т. н., професор, професор кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна, ID Scopus: 57201343382,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201343382)

 

Романкевич В.О.

д. т. н., доцент, завідувач кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського, м. Київ, Україна, ORCID 0000-0003-4696-5935, ID Scopus: 57193263058,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193263058)

 

Саченко А.О.

д. т. н., професор, завідувач кафедри  інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна, ORCID 0000-0002-0907-3682, ID Scopus: 35518445600,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35518445600)

 

Коробчинський М.В.

д. т. н., професор, професор п’ятої кафедри Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України, м. Київ, Україна, ORCID 0000-0001-8049-4730, ID Scopus: 57191865839,

профіль Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191865839)

 

Бісікало О.В.

д. т. н., професор, декан факультету комп’ютерних систем та автоматики  Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, ORCID 0000-0002-7607-1943, ID Scopus: 57105837600,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105837600)

 

Маєвський Д.А.

д. т. н., професор, завідувач кафедри електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна, ORCID 0000-0003-0666-6199, ID Scopus: 55887026000,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55887026000)

 

Жарікова М.В.

д. т. н., доцент, професор кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна, ORCID 0000-0001-6144-480X, ID Scopus: 56950952000,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56950952000)

 

Шерстюк В.Г.

д. т. н., професор, завідувач кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна, ORCID 0000-0002-9096-2582, ID Scopus: 24179426400,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24179426400)

 

Березький О.М.

д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна, ORCID 0000-0001-9931-4154, ID Scopus: 16479742300,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16479742300)

 

Яковина В.С.

д. т. н., професор, професор кафедри штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, ORCID 0000-0003-0133-8591, ID Scopus: 6602569305,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602569305)

 

Лупенко С.А.

д. т. н., професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна, ORCID 0000-0002-6559-0721, ID Scopus: 36069365600,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069365600)

 

Шило Г.М.

д. т. н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій електронних засобів Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна, ORCID 0000-0002-5020-6707, ID Scopus: 8383605600,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8383605600)

 

Бобровнікова К.Ю.

к. т. н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0002-1046-893X, ID Scopus: 56946906000,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56946906000)

 

Нічепорук А.О.

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0002-7230-9475, ID Scopus: 56239856200,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56239856200)

 

Гнатчук Є.Г.

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0003-2989-3183, ID Scopus: 57211621395,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211621395)

 

Медзатий Д.М.

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0002-1879-2945, ID Scopus: 56008190300,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56008190300)

 

Перепелицин А.Є.

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків, Україна, ORCID 0000-0002-5463-7889, ID Scopus: 56332607800,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56332607800)

 

Ілляшенко О.О.

к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна, ORCID 0000-0002-4672-6400, ID Scopus: 55842633400,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55842633400)

 

Ізонін І.В.

к. т. н., доцент кафедри систем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, ORCID 0000-0002-9761-0096, ID Scopus: 38461225700,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38461225700)

 

Горященко С.Л.

к.т.н., доцент, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0001-6623-2523, ID Scopus: 55855469200,

профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55855469200)

 

Боярчук А.В.

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна, ORCID 0000-0001-7349-1371, ID Scopus: 39760910600,

 профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39760910600)

Павлова О.О.

доктор філософії зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки", старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна, ORCID 0000-0001-7019-0354, ID Scopus: 57218181382,

 профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218181382