Тематика журналу

  1. “Computer systems and information technologies” – міжнародний науковий журнал.

Поряд з основним завданням збору інформації із комп'ютерних систем та інформаційних технологій журнал виконує також організаційні й координуючі функції:

- координацію науково-технічних робіт в області комп'ютерних систем та інформаційних технологій;

- організацію конференцій, симпзіумів;

- організацію робіт зі створення  баз даних та експертних систем в області комп'ютерних систем та інформаційних технологій;

- організацію зв'язків й обміну інформацією між фахівцями в області комп'ютерних систем та інформаційних технологій в міжнародному масштабі.

  1. В журналі містяться статті, що мають пряме або непряме відношення до комп'ютерних систем та інформаційних технологій.
  1. Головними вимогами до статті є новизна й повнота інформації.

Статті теоретичного змісту повинні включати викладення (можливо у формі додатка до статті) для оцінки наукової новизни публікації.

Статті експериментального напрямку повинні містити повну інформацію про методику, умови проведення й результати експерименту.

Статті технологічного профілю повинні містити опис технології настільки, наскільки це можливо. У випадку неможливості розкриття "ноу-хау", повинні бути вказівки на спосіб одержання необхідної докладної інформації.

  1. Всі статті рецензуються закритим подвійним резензуванням на предмет відповідності тематиці й вимогам до рівня. В той же час, всю відповідальність за зміст статей несуть автори.
  2. В зв'язку з міжнародним характером журналу й виданням його на Україні можливе подання статей українською, англійською та польською мовами.