ПОБУДОВА ЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ ЗАСОБАМИ АЛГЕБРИ СКІНЧЕННИХ ПРЕДИКАТІВ

Автор(и)

  • Ірина Вечірська Харківський національний університет радіоелектроніки https://orcid.org/0000-0001-7964-2361
  • Олег Кобилін Харківський національний університет радіоелектроніки https://orcid.org/0000-0003-0834-0475
  • Степан Прокоп'єв Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Анна Вечірська Харківський національний університет радіоелектроніки https://orcid.org/0000-0002-3886-3026
  • Максим Кучеренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31891/csit-2022-2-9

Ключові слова:

алгебра скінченних предикатів, предикат упізнавання предметів, логічна мережа, математична модель, відношення, оренда автомобілів, предметна область, критерій

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інструментарія алгебри скінченних предикатів для проведення системного аналізу та формалізації задачі автоматизації оренди автомобілів за обраними параметрами. Зокрема, процес оптимального вибору автомобіля залежить від наступних параметрів: класу автомобіля, його марки, наявності водія, типу подорожі та її тривалості, типу палива, типу тарифу, а також сезону та погодних умов. Кожен із зазначених критеріїв має свою область визначення, де потрібно враховувати усі взаємозв’язки та впливи саме між значеннями введених змінних (критеріїв). Метою роботи є підвищення швидкодії обробки данних в задачі оренди автомобілів за рахунок розбиття вхідного багатомісцевого відношення на композицію бінарних. Методика грунтується на засобах та методах алгебри скінченних предикатів. Введення предикату впізнавання предметів на вказаній предметній області дозволило формально описати дані будь-якого типу, а застосований метод побудови логічних мереж забезпечує підвищення швидкості обробки інформації за рахунок розпаралелювання процесів обробки. Таким чином, складне багатомісцеве відношення було розбито на композицію бінарних відношень, що описуються мовою алгебри предикатів з урахуванням деталізованого системного аналізу предметної області. Науковою новизною являється побудована математична модель задачі оренди автомобілів, яку подано предикатом, що залежить від тринадцяти змінних. Цей предикат характеризується системою дванадцяти бінарних відношень, які в статті представлено дводольними графами та формулами відповідних предикатів. Предикат моделі є композицією усіх побудованих бінарних предикатів. Практична значимість обумовлюється побудованою на основі математичної моделі логічною мережею, що дозволяє від відношення «багато до багатьох» перейти до відношень «один до одного» та розпаралелити процес обробки інформації. Результатом роботи є побудована логічна мережа задачі оренди автомобілів, що працює ітераційно до тих пір, поки не отримає сталі результати на двох кроках підряд та дозволяє розв’язувати задачі аналізу та синтезу для оренди автомобілів за вибраними параметрами.  

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Вечірська, І., Кобилін, О., Прокоп’єв, С., Вечірська, А., & Кучеренко, М. (2022). ПОБУДОВА ЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ ЗАСОБАМИ АЛГЕБРИ СКІНЧЕННИХ ПРЕДИКАТІВ . Computer Systems and Information Technologies, (2), 78–87. https://doi.org/10.31891/csit-2022-2-9