РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/csit-2022-4-11

Ключові слова:

програмний модуль, інформаційні технології, фінансова політика, тріада, управління активами, дебіторська заборгованість, апроксимація нелінійної залежності, модельний експеримент

Анотація

У статті розкрито актуальність дослідження питань використання інформаційних технологій для вирішення прикладних задач, зокрема, управління фінансовою політикою на мікрорівні. Надано власне визначення змісту поняття фінансової політики на рівні підприємства як тріади основних змістовних засад, а саме: управління активами, управління грошовими потоками, управління пасивами. Виявлено, що дослідження у сфері фінансової політики переважно теоретичні, тому розробка програмного модуля на основі моделі вирішення практичної задачі, що надається у статті, є актуальною для підприємств України.

Після структурування і визначення переліку задач фінансової політики запропоновано оригінальне удосконалення однієї з важливих складових в управлінні активами, а саме задачі моделювання розміру дебіторської заборгованості. З метою отримання максимального економічного ефекту запропоновано розрахувати оптимальний рівень дебіторської заборгованості.

Обґрунтовано використання методики апроксимації нелінійної залежності дебіторської заборгованості від кредитного періоду, що була започаткована О. І. Лучковим. У статті чітко визначені всі засади методики, запропонована її модифікація і уточнення у напрямку розробки методів розрахунку числових значень всіх складових моделі. Даний метод дозволяє отримати оптимальний термін кредитного періоду в днях та оптимальний обсяг дебіторської заборгованості у грошовому еквіваленті.

Для перевірки роботи моделі здійснено модельний експеримент, при проведенні якого були використані дані фінансової звітності одного із діючих підприємств. Отримані результати свідчать про дієздатність і коректність запропонованої методики і виступають інформаційним підґрунтям для управлінських рішень стосовно оцінки ефективності заходів по управлінню фінансовою політикою підприємства.

Розроблено програмний модуль, який за результатами певних розрахунків дозволяє приймати оперативні та обґрунтовані рішення стосовно балансування структури активів й пасивів для відновлення фінансової стійкості та нарощування прибутку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

САВЧУК, Л., БАНДОРІНА, Л., УДАЧИНА, К., СОКИРИНСЬКА, І., & САВЧУК, Р. (2022). РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Computer Systems and Information Technologies, (4), 83–90. https://doi.org/10.31891/csit-2022-4-11