МЕТОД РОЗРАХУНКУ КІХ-ФІЛЬТРА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

Автор(и)

  • Руслан Петросян Державний університет «Житомирська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-0388-8821
  • Олександр Кузьменко Державний університет «Житомирська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-4937-3284
  • Арсен Петросян Державний університет «Житомирська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31891/CSIT-2021-3-3

Ключові слова:

генетичний алгоритм, КІХ-фільтр, АЧХ, оптимізація, середньоквадратичне відхилення

Анотація

У статті розглядається аналіз генетичного алгоритму з метою його застосування для оптимізації коефіцієнтів КІХ-фільтрів з лінійної фазою. Застосування КІХ-фільтрів більш переважно при вирішенні деяких задач, тому що мають наступні переваги: групова затримка фільтра постійна; КІХ-фільтри завжди стійкі. Генетичний алгоритм – евристичний алгоритм, що є різновидом еволюційних алгоритмів, за допомогою яких вирішуються оптимізаційні задачі з використанням методів природної еволюції, аналогічних природному відбору в природі. При вирішенні задачі генетичним алгоритмом виділено фенотип, який визначає реальний об'єкт. Як хромосоми використовується клас, реалізований на мові програмування Python, що зберігає список генів (дійсних коефіцієнтів фільтра). Як фітнес-функція використовується середньоквадратичне відхилення між апроксимованою та апроксимуючою функціями амплітудно-частотних характеристик КІХ-фільтра (фільтр з кінцевою імпульсною характеристикою). Проектування КІХ-фільтрів включає одночасно оптимізацію як коефіцієнтів фільтра, так і облік ефектів квантування, що можна виконати також з використанням генетичного алгоритму. Моделювання проводилося на прикладі КІХ-фільтра першого типу з використанням мови програмування Python. Результати моделювання показали ефективність застосування генетичного алгоритму для синтезу КІХ-фільтрів (результати ідентичні до методу найменших квадратів). Даний метод може з успіхом використовуватися при проектуванні КІХ-фільтрів з лінійною фазою при створенні технічних засобів. Слід врахувати, що ефективність генетичного алгоритму залежить від згенерованої початкової популяції, а також від настроювання гіперпараметрів, тому подальший аналіз передбачає дослідження формування початкової популяції, а також оптимізацію гіперпараметрів генетичного алгоритму.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-21

Як цитувати

Петросян, Р., Кузьменко, О., & Петросян, А. (2021). МЕТОД РОЗРАХУНКУ КІХ-ФІЛЬТРА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ. Computer Systems and Information Technologies, (1), 19–24. https://doi.org/10.31891/CSIT-2021-3-3